OlVita
Poland
English
Deutsche
Netherlands
Russia


Fundusze Europejskie

 

PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

realizuje przedsięwzięcie pn.

„Opracowanie warunków innowacyjnego procesu pozyskiwania białek roślinnych z wytłoków po tłoczeniu olejów na zimno do wykorzystania w produkcji żywności

dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

 

Dolnośląski Bon na Innowacje

Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu

Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.

 

 

Cele projektu:

Realizacja usługi na temat ”Opracowanie warunków innowacyjnego procesu pozyskiwania białek roślinnych z wytłoków po tłoczeniu olejów na zimno do wykorzystania w produkcji żywności” ma na celu:

- opracowanie odpowiedniej metody izolacji białek z wytłoków: konopnych, dyniowych i zarodków pszennych

- otrzymanie preparatów białkowych o cechach środków spożywczych i korzystnych właściwościach funkcjonalnych i składzie chemicznym, w tym zawartości i jakości białka

- przedstawienie możliwości wykorzystania białek w ujęciu ich indywidualnych cech

 

 

Planowane efekty:

- opracowanie schematu innowacyjnej technologii pozyskiwania izolatów białkowych z wytłoków: konopnych, dyniowych i zarodków pszennych

- określenie indywidualnych cech pozyskanych izolatów białkowych i określenie możliwości ich wykorzystania

 

 

Wartość projektu:

Wartość ogółem usługi (z Vat )

100.000, 00 zł

Wartość ogółem usługi (bez Vat)

81.300,80 zł

 

 

Wkład funduszy Europejskich

73.170,72 zł

 

 

Fundusze Europejskie

top
  • Kontakt Producent
  • PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch
    Panków 2 | 58-125 Pszenno
    O/ Mysłaków 84A | 58-124 Marcinowice
  • Społeczność
  • Facebook